בלוג – מאת המחבר

26

אפר2017
שלום. השבת נקרא את פרשות "תזריע-מצורע" העוסקות במגוון דיני טומאה וטהרה, וכבר כתב הרמב"ם (הלכות מקוואות) "דבר ברור וגלוי, שהטומאות והטהרות גזרות הכתוב הן, ואינן מדברים שדעתו של האדם מכרעתו, והרי הן מכלל החוקים". ומכיון שכך, מוצאים אנו בספרי פרשנים רבים, מעבר לעניין ההלכתי הטכני שנכתב בפרשה, רעיונות רבים בעבודת ... קרא עוד
26 באפריל 2017חב"ד כפר יונה

18

אפר2017
שלום וקיץ בריא וטוב לכולם. השבת נקרא פרשת "שמיני" שחלק נכבד ממנה עוסק בפירוט איסורי "מאכלות האסורות" כשהאחרונים ברשימה הם השרצים "החלד והעכבר והצב... והכח והלטאה" וכו' ואת פרשה זו חותמת התורה במילים "אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים, והייתם קדושים, כי קדוש אני". רש"י עומד על ... קרא עוד
18 באפריל 2017חב"ד כפר יונה

13

אפר2017
מועדים לשמחה וחג כשר ושמח. השבת נמתין עם פרשת "שמיני"- מסדר פרשות ספר "ויקרא", ונקרא את קריאת התורה לשבת חול המועד, הקריאה הנקראת בשבת חול המועד סוכות ופסח. ובסופה נאמר "את חג המצות תשמור... וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים וחג האסיף תקופת השנה", הנה כי כן, מזכירה לנו ... קרא עוד
13 באפריל 2017חב"ד כפר יונה

05

אפר2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "צו", בה מצוה ה' למשה "צו את אהרן ואת בניו" ומלמדם את מעשה עבודת הקרבנות, ובהמשך הפרשה - "קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים, ואת שמן המשחה"- ובמשך "שבעת ימי מילואים" משה חונך את אהרן ובניו בעבודתם, ובני לוי מפרקים ומרכיבים את המשכן, ... קרא עוד
5 באפריל 2017חב"ד כפר יונה

29

מרץ2017
שלום. השבת נפתח את חומש "ויקרא" עם פרשת "ויקרא" הנקראת כך בגלל פתיחתה "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו", והקשו מפרשי התורה מדוע נפתח החומש במילים "ויקרא אל משה" ולא נתבאר מיהו הקורא? ורש"י, פשטן המקרא, אינו שואל ומבאר שאלה זו. ומכאן מסיק הרבי מליובאויטש שרש"י נאמן לדרכו שדברים המפורשים ... קרא עוד
29 במרץ 2017חב"ד כפר יונה

22

מרץ2017
שלום. השבת נקרא שתי פרשות מספר "שמות", כפי שקורה בשנה רגילה שאינה מעוברת - פרשות "ויקהל - פקודי" מחוברות, ונוסיף עליהם את פרשת "החודש" הנקראת תמיד בשבת שלפני ראש חודש ניסן- אותה אמר ה' למשה עוד בארץ מצרים, ובה הוראות ההכנה לליל הסדר הראשון וליציאת מצרים. חיבור שלש פרשיות אלו ... קרא עוד
22 במרץ 2017חב"ד כפר יונה

16

מרץ2017
שלום, השבת נקרא את פרשת "כי תשא" ובסיומה נוסיף פרשה נוספת מסדר "ארבעת הפרשיות", פרשת "פרה" העוסקת בסדר הקרבת הפרה האדומה, שמאפרה המעורב בפריטים נוספים, הכינו את "אפר פרה אדומה" שבאמצעותו היו מטהרים את טמאי המת, בכדי שיוכלו להיטהר ולהכנס לבית המקדש להקרבת קרבנות ועבודת ה'. ועל כך אומר המדרש: "על כל ... קרא עוד
16 במרץ 2017חב"ד כפר יונה

08

מרץ2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "תצוה" ונסמוך לה ספר תורה נוסף ובו נקרא את פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק" הנקראת לעולם בשבת שלפני פורים. בפרשת תצוה נקרא, בעיקר, על עשיית בגדי הכהונה ומצות ה' למשה כיצד להכשיר את הכהנים לעבודתם במשכן, ואח"כ, בבית המקדש. ובצוותו ... קרא עוד

01

מרץ2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "תרומה" המתחילה רצף של פרשות העוסקות בהערכות לבנין המשכן ובנינו. בתחילת הפרשה מצוה הקב"ה את משה "ויקחו לי תרומה- מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי". המדרש (מדרש רבה על הפסוק) אומר "בשעה שאמר הקב"ה למשה על עסקי המשכן, אמר לפניו, רבונו של ... קרא עוד

22

פבר2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "משפטים", ובהיותה השבת שקודם ראש חדש אדר, נוציא ספר תורה נוסף ונקרא בו את פרשת "שקלים" הפותחת סדרה של ארבע שבתות בהן נקרא את "ארבעת הפרשיות" הקשורות לתקופה זו של השנה. והראשונה, כאמור, פרשת "שקלים", בה נקרא על הציווי לתת "איש כופר נפשו" - מחצית ... קרא עוד
22 בפברואר 2017חב"ד כפר יונה

Facebook

X