בלוג – מאת המחבר

06

ספט2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "כי תבא" הפותחת בציווי הקב"ה שכשנבא אל הארץ, מצווים אנו להפריש מראשית כל פרי האדמה את ביכורי הפרי ולהביאם לירושלים, לבית המקדש. השבת תחול בי"ח באלול, יום הולדתם של רבי ישראל בעל שם טוב, מחולל תנועת החסידות, ושל רבי שניאור זלמן מלאדי- האדמו"ר הזקן- מייסד ... קרא עוד
6 בספטמבר 2017חב"ד כפר יונה

30

אוג2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "כי תצא" ועומדים אנו בחדש אלול, בו, כפי שנזכר בהלכה, עלה משה רבנו להר סיני בראש חדש אלול לקבל את לוחות השניות "ונשתהה שם ארבעים יום וירד בעשרה בתשרי, שהיה אז גמר הכפרה ומן אז הוקדשו ימים אלו לימי רציון ויום העשירי בתשרי ליום הכפורים". ... קרא עוד
30 באוגוסט 2017חב"ד כפר יונה

23

אוג2017
השבת נקרא את פרשת "שופטים" ובה נאמר "תמים תהיה עם ה' אלקיך" ומסביר רש"י את משמעות המצוה "התהלך עימו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחרי העתידות, אלא כל מה שיהא עליך קבל בתמימות". רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, העמיד בבסיסה תורת נפש הדורשת מעובד ה' יותר מדרך ... קרא עוד
23 באוגוסט 2017חב"ד כפר יונה

16

אוג2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "ראה", ובה, בין השאר, סימני החיות הטהורות שאותן מותר לאכול, לעומת הטמאות האסורות באכילה. שבת זו היא גם השבת בה אנו מברכים את חודש אלול, חודש חשבון הנפש וההכנה לימי החגים. ומשכך- אומר הרבי מליובאויטש- בודאי ניתן ללמוד מסימני הבהמות והעופות הטהורים הוראה ודרך בעבודת ... קרא עוד
16 באוגוסט 2017חב"ד כפר יונה

10

אוג2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "עֵקֶב" ובה דברי התורה: "כי ה' אלקיכם הוא אלקי האלקים... אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד". ומפרש רש"י "לא ישא פנים- אם תפרקו עולו. ולא יקח שוחד- לפייסו בממון". ולכאורה פסוק זה ופירושו עומדים בסתירה למקרא מפורש בספר משלי "שוחד מחיק רשע יקח"? ומסביר הרבי ... קרא עוד
10 באוגוסט 2017חב"ד כפר יונה

02

אוג2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "ואתנחנן" ובה ענינים רבים עליהם חוזר משה רבנו, כשהפעם הוא מדבר לא לדור שעימו יצא ממצרים, ושחווה את קריעת ים סוף, מתן תורה, וכו'. אלא דור המדבר העומדים להכנס לארץ ישראל, וכפי שכל ספר דברים נקרא בכינויו "משנה תורה" על שם חזרת עיקרי הענינים לדור ... קרא עוד
2 באוגוסט 2017חב"ד כפר יונה

27

יול2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "דברים" הפותחת את ספר דברים, והנפתחת בפסוק "ואלה הדברים אשר תשים לפניהם" ורצף המקומות, הביא את רש"י לומר מיד בתחילת הפרשה, שלא בהכרח שהדברים נאמרים על מקומות, אלא רומזים לאירועים במסעות המדבר, וכפי שהוא אומר "לפי שהן דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני ... קרא עוד
27 ביולי 2017חב"ד כפר יונה

20

יול2017
שלום. השבת נקרא את פרשות "מטות מסעי" כשהן מחוברות ונחתום בכך את ספר "במדבר". פרשת "מסעי" פותחת במילים "ואלה מסעי בני ישראל" ומתארת את מסעות ישראל מיציאת מצרים, במדבר סיני, עד החניה אל מול יריחו, טרם הכניסה לארץ ישראל. ומדייק הרבי מליובאויטש שלשון המקרא היא "מסע" ולא "הליכה", כי הילוך ... קרא עוד
20 ביולי 2017חב"ד כפר יונה

11

יול2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "פנחס" שאחד מענינה היא בקשת משה מהקב"ה ש"יפקד ה'... איש על העדה" שימלא את מקומו כמנהיג העם. ועל בקשתו זו עונה לו הקב"ה "קח את יהושע בן נון וסמכת את ידך עליו", ואכן משה "ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו". והנה בנוגע למינוי מלך פוסק הרמב"ם ... קרא עוד
11 ביולי 2017חב"ד כפר יונה

07

יול2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "בלק", בה מספרת התורה על עם ישראל שסיים לכבוש את ארץ סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן, ויושב עתה בערבות מואב אשר בעבר הירדן המזרחי, על גבול ארץ מואב, ובלק בן ציפור מלך מואב, החרד לשלום ממלכתו, קורא לבלעם, גדול נביאי אומות העולם, בבקשה לקלל ... קרא עוד
7 ביולי 2017חב"ד כפר יונה

Facebook

X