בלוג – מאת המחבר

28

דצמ2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "ויחי" ובה נחתום את ספר בראשית, במילים "חזק, חזק ונתחזק". חלק ניכר מהפרשה הוא קריאת יעקב לבניו "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים,הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם" כאשר יעקב פורט לכל שבט ושבט הגדרת תפקיד ומצב, חלקם של הביטויים ... קרא עוד
28 בדצמבר 2017חב"ד כפר יונה

21

דצמ2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "ויגש" הפותחת ב"ויגש אליו יהודה"- פניית יהודה ליוסף ואמירתו "הננו לך לעבדים". מפגש, שבסופו, מתוודע יוסף לאחיו. בפנייתו של יהודה ליוסף, הוא פותח בביטוי חריג "ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני", ומפרש רש"י "יכנסו דברי באזניך". ושואל רבי אלימלך מליז'נסק, בספרו "נועם אלימלך"- "מה זה ... קרא עוד
21 בדצמבר 2017חב"ד כפר יונה

11

דצמ2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "וישב" הפותחת ב"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", ועוברת לסיפור הדור הבא- יוסף ואחיו. בהמשך הפרשה נקרא על מכירת יוסף ע"י אחיו למידיינים, שמכרוהו לישמעאלים, שמכרוהו לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים. מסיפורו של יוסף למד הרבי מליובאוויטש הוראה לכל יהודי באשר הוא, והנה הדברים ככתבם ... קרא עוד
11 בדצמבר 2017חב"ד כפר יונה

29

נוב2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "וישלח" המתארת את חזרתו של יעקב לארץ ישראל, ממנה יצא, כעדותו, "במקלי עברתי את הירדן"- בחוסר כל, ועתה הוא חוזר בראש משפחה גדולה ורכוש רב. הוא מעביר את משפחתו את מעבר יבוק במשך כל הלילה, ובהיוותרו לבדו, הוא נאלץ להאבק עם מלאך הנקרא "שרו של ... קרא עוד
29 בנובמבר 2017חב"ד כפר יונה

22

נוב2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "ויצא" ובה מסעו של יעקב לחרן,נישואיו עם נשיו והתפתחות המשפחה, וחזרתו לארץ ישראל עם נשיו, ילדיו ורכושו. שם נאמר "ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים" ומפרש רש"י "הקדים זכרים לנקבות, ועשו הקדים נקבות לזכרים שנאמר ויקח עשו את נשיו ואת בניו". ושואל ... קרא עוד
22 בנובמבר 2017חב"ד כפר יונה

16

נוב2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "תולדות" הנקראת כך על שם תולדותיהם של יצחק ורבקה, וכמאמר רש"י "ואלה תולדות- יעקב ועשו האמורים בפרשה". והנה, בסוף הפרשה, מתארת התורה את העברת שלושת הדורות מיצחק לבניו ומספרת כיצד קורא יצחק לבנו יעקב ומורה לו ללכת לפדנה ארם ולקחת לו אשה ממשפחת אימו, רבקה. הפרשה ... קרא עוד
16 בנובמבר 2017חב"ד כפר יונה

01

נוב2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "וירא" ובה המשך סיפור חייו ופעלו של אברהם אבינו, והפרשה מסתיימת בסיפור עקידת יצחק. פרשת העקידה היא מסמלי היהדות המפורסמים ופסוקיה נדרשים בהשלכות רבות לתורת הנפש והמידות. אחת מן המדריגות המחוזרות עד ימינו היא העבודה מתוך שמחה, וכפי שמציינים רבותינו שחיים מתוך שמחה עבודה גדולה היא, ... קרא עוד
1 בנובמבר 2017חב"ד כפר יונה

26

אוק2017
שלום. השבת נקרא את פרשת "לך לך" המספרת את סיפור פעילותו של אבינו הראשון, אברהם. כשכבר בפתיח הפרשה מצווהו הקב"ה "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". והוא מגיע לארץ ישראל ומכיון ש"ויהי רעב בארץ" יורד אברהם מצריימה ונאלץ להתמודד עם זה שאשתו נלקחת לבית פרעה, ועל ... קרא עוד
26 באוקטובר 2017חב"ד כפר יונה

10

אוק2017
מועדים לשמחה. ושוב בהתחשב בידידנו בחו"ל הנכנסים מחר בערב לשלשה ימי חג ושבת רצופים, נקדים דבר תורה קצר, ודווקא לשמחת תורה. בספר המדרשים העתיק "ילקוט שמעוני" מובא "בפסח אין אתה מוצא שכתוב בו אפילו שמחה אחת... וכן אתה מוצא שאין כתוב בעצרת (חג שבועות) אלא שמחה אחת, שכתוב "ועשית חג שבועות ... קרא עוד
10 באוקטובר 2017חב"ד כפר יונה

04

אוק2017
שלום.בעמדנו בערב חג הסוכות, הנחוג בחו"ל במשך יומיים, כך שלפני ידידנו שבחו"ל שלשת ימי שבתון, ובקראנו בתורה, בחג הסוכות, ובשבת חול המועד, קריאת תורה מספר "ויקרא" שבה מוזכרת מצות חג הסוכות, נתמקד הפעם ברעיון אחד מרעיונות רבים של חג מופלא זה. בעמדנו בתפילות שלשת הרגלים, מוצאים אנו בסידור את שמם של ... קרא עוד
4 באוקטובר 2017חב"ד כפר יונה

Facebook

X