קריאת התורה לשבת חול המועד – פסח התשע"ז

קריאת התורה לשבת חול המועד – פסח התשע"ז

מועדים לשמחה וחג כשר ושמח. השבת נמתין עם פרשת "שמיני"- מסדר פרשות ספר "ויקרא", ונקרא את קריאת התורה לשבת חול המועד, הקריאה הנקראת בשבת חול המועד סוכות ופסח. ובסופה נאמר "את חג המצות תשמור… וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים וחג האסיף תקופת השנה", הנה כי כן, מזכירה לנו התורה את שלשת הרגלים. ועל הקשר בין חג הפסח, חג המצות, מועד יציאתנו ממצרים, וחג השבועות, חג הביכורים, חג מתן תורה, כבר עמדו רבים. ובפרט שבחג הפסח מתחילים אנו ב"ספירת העומר" במשך שבעה שבועות עד יום החמישים, הוא חג השבועות. בחג הפסח אנו מקריבים בבית המקדש את "מנחת העומר" מיבול השעורים החדש, ובחג השבועות את "מנחת שתי הלחם" מיבול החיטה החדשה.

ועל כך אומר "סניגורן של ישראל" רבי לוי יצחק מברדיטשב. "הכלל הוא שיש שתי מיני השגות שאנו משיגים את הבורא ברוך הוא וברוך שמו. האחת, שמשיג את הבורא על ידי ניסים ונפלאות שעשה עמנו ושעושה עמנו בכל עת, שמשפיע לנו חיים ושלום וברכה ומשלם גמול לכל אויבי נפשנו. והשני, שמשיג את הבורא בשכל שהוא מחודש, והבורא הוא המחדש ונותן שפע וברכה. והנה כשמשיג את הבורא ע"י ניסים ונפלאות, הוא משיג את הבורא בשעורים "ונודע בשערים בעלה" ע"י שיעור (= כהסבר הפסוק ש"בעלה" הוא משל לקב"ה הנודע ל"אשת חיל" היא כנסת ישראל ב"שערים" וכהסברו של רבי לוי יצחק- בשיעורים),וזה בפסח. על כן מביאים מנחת שעורים, לשון שיעור. אבל כשמשיג את הבורא בשכל, ללא שיעור, וזה בשבועות, ומשיג ע"י כ"ב אותיות התורה בלא שיעור ומידה, על כן מביאים מנחת חיטים, חטה- בגימטריא כ"ב אותיות". שבת שלום ומועדים לשמחה.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X