פרשת תְּצַוֶּה

פרשת תְּצַוֶּה

שלום. השבת נקרא את פרשת “תצוה” ונסמוך לה ספר תורה נוסף ובו נקרא את פרשת “זכור את אשר עשה לך עמלק” הנקראת לעולם בשבת שלפני פורים. בפרשת תצוה נקרא, בעיקר, על עשיית בגדי הכהונה ומצות ה’ למשה כיצד להכשיר את הכהנים לעבודתם במשכן, ואח”כ, בבית המקדש.
ובצוותו את משה על הכשרת הכהנים, אומר הקב”ה למשה: “ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו מתוך בני ישראל לכהנו לי…ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת”. ומציווי זה למד הרבי מליובאויטש הוראה לאותם האומרים לעצמם שאין להם ציפיות או יכולות להתקדם או להתבלט בקיום תורה ומצוות, ואדרבה, מתוך הכרותם את עצמם, הם חשים שהידור במעשה טוב כזה או אחר, יש בו, מבחינתם, סוג של “כבוד ותפארת”.
וכך אומר הרבי: “אין זה קשור כלל לדרגות נעלות, אלא כיוון שמשה שבדורך בחר בך לעמוד ולשרת, לא נוגע כלל מה שאינך שייך לענין הבגדים ו”לכבוד ולתפארת”, זו דרגה נעלית, ועליה- תחשוב מחר. אבל עכשיו זה לא נוגע אליך. ומה שנוגע הוא- היות שהרבי בחר בך וקירב אותך “מתוך בני ישראל”…מותר לך להניח עצמך (ומחשבותך אודות עצמך) בצד, ולהטריח את עצמך- לא לישון ולחלום חלומות, אלא לעשות משהו”. וכשם שאהרן הכהן לא התחמק מתפקידו שניתן לו ע”י משה מאת הקב”ה וזכה לכהונת וברכת עולם. כך העושה את שליחותו בעולמו של הקב”ה- זוכה מאת הקב”ה לברכה והצלחה בכל עניניו. שבת שלום ופורים שמח. 

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X