פרשת שְׁמִינִי

פרשת שמיני

פרשת שְׁמִינִי

ב"ה

מאת הרב נחמיה שמרלינג

 

השבת קראנו את פרשת "שמיני" המתארת, בתחילתה, איך לאחר תקופה ארוכה של ההכנות לבנין המשכן ובנינו, בהיות בני ישראל במדבר, בדרכם ממצרים לארץ ישראל, ולאחר "שבעת ימי המילואים"- בהם חנך משה את אהרן ובניו ותירגלם במלאכת עבודת המשכן, הרי ש"ויהי ביום השמיני…" החל טקס חנוכת המשכן, הפרשה גם מספרת על הטרגדיה הגדולה שהעיבה על שמחת חנוכת המשכן, שכן, לאחר שהונחו הקרבנות על המזבח- "ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה", ושניים מבניו של אהרן, נדב ואביהוא, בהגיע התרגשותם לשיאה, "ויקחו בני אהרן… איש מחתתו, ויתנו בהן אש… ויריבו לפני ה' אש זרה, אשר לא ציוה ה' אותם"- והתגובה היא מיידית- "יתצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'".

וכללי התנהגות רבים למדו רבותינו מפרשה זו. ראשית למדנו שרגש, עם כל חשיבותו לקידום מוטיבציה ולהשגת מטרות, אינו מצפן או כלי מכוון לדיוק ואימות המטרות. התרגשותם של בני אהרן, עם כל עוצמתה, גרמה להם לביצוע מעשה שעליו שילמו בחייהם, ואם בעיני מישהו נראית התגובה האלוקית כמוגזמת, אומר משה בפרשה, ומיד, "הוא אשר דיבר ה' לאמור בקרובי אקדש"- ומכאן למדו רבותינו שאכן תגובה אינה בהכרח מידתית, שכן "בצדיקים מדקדק הקב"ה כחוט השערה". ואף אנו נוטים לחרוץ דינו של איש ציבור או כל מורם מעם לכף חובה משמעותית יותר, מאיש רגיל העובר עבירה דומה. והעולה על כולנה- למשמע הטענה האלוקית אומרת התורה שאהרן האב שזכה באותו היום להתמנות ככהן גדול ולחוות חויה רוחנית עצומה, וביחד איתה ובאותה העת- לאבד שניים מבניו, מגיב לאמירה האלוקית- "וידם אהרן" ועל כך אומר רש"י ,מפרש הפרשה- "קבל שכר על שתיקתו… שנתייחד עימו הדיבור" ובעתיד יזכה לשיח אישי עם הקב"ה. התנהגותו של אהרן, שיותר מכל אחד אחר עלול היה להתקומם אך החליט לקבל עליו את הדין, מלמדת עד מה גדול כוחה של השתיקה והקבלה, גם לנוכח שאלות נוקבות או אירועים קיצוניים. שיהיה לכולנו בשורות טובות.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X