פרשת שֹׁפְטִים

פרשת שֹׁפְטִים

השבת נקרא את פרשת "שופטים" ובה נאמר "תמים תהיה עם ה' אלקיך" ומסביר רש"י את משמעות המצוה "התהלך עימו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחרי העתידות, אלא כל מה שיהא עליך קבל בתמימות". רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, העמיד בבסיסה תורת נפש הדורשת מעובד ה' יותר מדרך הפשט, והוביל אותנו לחיטוט בנבכי הנפש ומיקום עצמינו בבחינות זכות וטהורות אף יותר. ובהגיעו לציווי זה, מציין הוא את מאמר חז"ל במשנה בפרקי אבות "המהלך בדרך יחידי ושונה, ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה… מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו", ושואל, איזה כתוב מעלה עליו כאילו מתחייב בנפשו?

ועונה, תוך שהוא מפרש את המשנה בדרכו המיוחדת- "ההולך בדרך הישר ואפילו הוא יחידי, שאינו דבוק בה' יתברך, ושונה ומפסיק, כלומר- מפסיק את עצמו מה' יתברך מחמת משנתו, דהיינו שבא לידי גדלות והתפארות מחמת משנתו, שסובר שמה שלמד היא משנתו שלו, ואומר (על עצמו) מה נאה אילן זה… שהוא אילן רב וגדול ותקיף…מעלה עליו הכתוב, היינו הפסוק "תמים תהיה עם ה' אלקיך" אומר לו- אפילו כשתעסוק בתורה שנאמר בה "תורת ה' תמימה",אפילו כשאתה "תמים", אבל תהיה עם ה' אלקיך…" ותזכור שלימודך בתורה היא תורת ה', למד תורה וזכור כל העת מיהו נותן התורה.

שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X