פרשת שְׁלַח לְךָ

פרשת שְׁלַח לְךָ

שלום. השבת נקרא את פרשת "שלח לך" העוסקת בתחילתה בסיפור שליחות המרגלים ששלח משה לתור את הארץ, וקלקול שליחותם שהביא ל"חטא המרגלים", בהמשך עוסקת הפרשה בכמה מצוות, ובהן- מצות חלה. כלומר, מצות התורה להפריש מכל עיסת בצק מחמשת מיני דגן, בכמות של, לפחות, 1600 גרם קמח, טרם שנאפה את המאפה, כמות של בצק, שבזמן שבית המקדש היה קיים- ניתנה לכהן כאחת ממתנות כהונה.

וכך אומרת הפרשה: "והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', ראשית עריסותכם חלה תרימו תרומה" וכבר הקשו המפרשים, מדוע מתבטאת התורה במילה "באכלכם", והרי מצות הפרשת חלה היא מן העיסה, ורק "אם לא הפריש החלה מן העיסה, אלא אפה הכל, הרי זה מפריש מן הפת"?

והתשובה היא, שאין התורה מסבירה במילים אלו את דין המצוה אלא את מטרתה. דין החלה הוא אמנם מהעיסה, אבל מטרת המצוה היא שנתינת החלה מן העיסה תפעל עליה והרמה בכלל העיסה שנשארת,באופן שאכילתה תקבל צביון אחר. וכפי שאומר הרבי מליובאויטש "המטרה היא חלק העיסה שנשאר לאחר הפרשת החלה, והיינו, שלאחרי שמקיימים מצות חלה ב"ראשית עריסותיכם", מתעלית שאר העיסה באופן שיוכל להיות ממנה תכליתו של הלחם, להחיות את האדם בגשמיות וברוחניות".

רעיון זה בא לכדי ביטוי גם בחיי המעשה, כאשר האדם יוצא, מידי יום, לחיי העמל ומעש, ויש ביכולתם לקחת את האדם מטה, ויש ביכולתו להפוך את קשיי וחויות היום לגורם שדרכו הוא מתעלה, ואותו הוא מעלה, ולכן "כדי שיוכל האדם להעלות את חיי היום יום, ואח"כ יתעלה על ידם, צריך לתת לה' "ראשית" מכל עניניו… ורק כאשר "מראשית עריסותכם תתנו לה'"- אזי "תרימו תרומה", שנעשית הרמה ועליה בכל שאר עיניניו במשך היום, שע"י זה הוא מעלה אותם, ובמילא הם מעלים אותו".

שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X