פרשת יִתְרוֹ

פרשת יִתְרוֹ

שלום. השבת נקרא את פרשת “יתרו” ובמרכזה מתן תורה בהר סיני.התורה מתארת את נתינת לוחות הברית ועליהן “עשרת הדברות”, שהן מצוות יסוד ביהדות. את מעמד מתן תורה ליוו תופעות טבע נדירות, כנאמר “ויהי בהיות הבקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאד”. ושואל האדמו”ר הזקן, מייסד חסידות חב”ד, מדוע היה צריך ללוות את מתן תורה עם “ליווי מזיקלי” ואם כבר, מדוע דווקא שופר?

ותשובתו: לשופר שני מאפיינים, מצד אחד הוא מעורר חרדה, וכנאמר “היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?!”, ומאידך, הוא נקרא שופר מלשון “שפרו מעשיכם” וקול תקיעתו מעורר תענוג אלקי. וקולו של השופר נועד להמחיש לישראל את התוכן הפנימי של נתינת התורה. התורה אינה ספר קריאה היסטורי, או ספר פקודות מעשיות אותן יש לבצע מונוטונית. תכלית לימוד התורה וידיעתה היא “לאהבה וליראה את שמך”, וקולו של השופר המלווה את מתן תורה נועד לטעת הבנה זו בליבות ישראל, מקבלי התורה. שלימוד התורה יוביל לבנין מידות טובות.
על משקל רעיון זה, מסביר גם הרבי מליובאויטש, את הקולות הברקים והעשן שליוו את מתן תורה, לא הייתה זו תפאורה, והתורה אינה צריכה רעש, פעולות אלו נועדו לעורר בישראל מקבלי התורה את המוכנות לקבלתה, כל תופעות הטבע המתלוות העמידו את עם ישראל נפעמים ודרוכים באופן שיהיו כלים ראויים ומוכנים לקבלת התורה.

שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X