פרשת חֻקַּת

פרשת חֻקַּת

שלום. השבת נקרא את פרשת “חקת”, הפותחת ב”זאת חוקת התורה”- דיני פרה אדומה, והעוברת לכמה ענינים, ובהם, תיאור מסע בני ישראל במדבר, כאשר, לאחר מותה של מרים, “לא היה מים לעדה”. ועם ישראל מתלונן למשה “למה הבאתם את קהל ה’ אל המדבר הזה”, ובעקבות כך מצווה ה’ למשה “קח את המטה… ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו” ומשה מכה בסלע “ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם” ומשה ואהרן נענשים על כך שהיכו בסלע במקום לדבר אליו “לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם”.

ושואל הרבי מליובאויטש, מדוע מלכתחילה זכו ישראל למים בזכותה של מרים, עד שאותה באר אגדית שהלכה עימם במדבר נקראה “בארה של מרים”? ועד שעם פטירתה, נאלצו לעשות מעשה מיוחד, וכדברי חז”ל, גם כשהיכו בסלע, הם איתרו, בעצם שוב, ופתחו את בארה של מרים?

ואמר הרבי:”צורך האדם במים, הוא לא פחות מהצורך במזון, אלא שפעולת המים היא- כמו שכתב הרמב”ם שהמים “אינם מן המזונות, אבל הם מוליכים המזון למקומות הידועות”, כלומר, את הכח והחיות- מקבל האדם מן המזון, אבל כדי שהמזון, עם סגולותיו, יגיע לכל חלקי הגוף- הרי זה ע”י שתית מים דוקא… על דרך זה ברוחניות, ענין המזון ברוחניות הוא- תורה ומצוות, שהם מזינים ונותנים כח וחיות בעם ישראל, אמנם, יש צורך להוליך את המזון לכל חלקי עם ישראל, זקנים וצעירים, אנשים ונשים. והכח להוליך את המזון- ניתן לאשה היהודיה ולבת היהודית יותר מהאיש, מצד הטבע שהטביע הקב”ה בנשים, שיש להן את הגישה הנכונה כדי להגיע לכל לב יהודי, ועד לעומק הלב, ועי”ז להחדיר בו את האור היהודי…בזמן שבני ישראל היו במדבר- כל עניניהם של בני ישראל נמשכו ע”י שלשת רועי ישראל, משה אהרן ומרים, והמים היו בזכותה של מרים… ענין זה מהוה הוראה עבור כל נשי ישראל בכלל- שתנצלנה את הכח שנתן להם הקב”ה- להחדיר את אור היהדות מתוך שמחה וטוב לבב”.

ובעמדנו בערב שבת קדש, שבוע שחל בו י”ב וי”ג תמוז- חג גאולתו ממאסרו של הרבי הקודם,(בשבוע הבא בימים שני ושלישי) הקפיד הרבי, מידי שנה, לקיים במהלך ההתוועדות, מגבית מיוחדת למוסדות החינוך שהקים הרבי הקודם, וכך אמר הרבי בהתוועדות י”ב תמוז תשכ”ח:”נהוג מידי שנה בשנה, שבימי הגאולה י”ב י”ג תמוז עורכים מגבית עבור בתי הספר ובתי החינוך הנקראים על שמו של בעל הגולה, שנמצאים בכמה מדינות, החל מארץ הקדש ובכל קצוי תבל.- בודאי יתן כל אחד מנדבת ליבו הטהור… בעל השמחה והגאולה… עומד במרום ומשמש, ומעורר רחמים על צאן מרעיתו “כל אשר בשם ישראל יכונה” להמשיך להם ברכת ה’ בבני, חיי ומזוני רוויחי (משפחה, בריאות ושפע פרנסה)” שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X