פרשת חַיֵּי שָׂרָה

פרשת חַיֵּי שָׂרָה

שלום,

השבת נקרא את פרשת חיי שרה, ובמרכזה, סיפור שליחותו של אליעזר, עבד אברהם, לחרן בכדי להביא את רבקה שניאותה ללכת עימו לארץ ישראל ולהתחתן עם יצחק. פגישתם הראשונה של יצחק ורבקה מתוארת בהרחבה ורבים מפרטיה נדרשים במדרש ובקבלה כדגשים במהות וערך היחסים שבין איש לאשתו. לכשנושא יצחק את רבקה לאשה, אומרת התורה "ויביאה יצחק ותהי לו לאשה ויאהבה". ושואל על כך רב לוי יצחק מברדיטשב המכונה "סניגורן של ישראל"- מה בא הכתוב להשמיענו בכך?

ותשובתו "כי יש שתי אהבות מאיש לאשה, יש אדם שאוהב את אשתו מחמת תאוות גופניות שלו, שעל ידי זה ממלא תאוותו ונמצא שזו אינה אשתו כלל, רק אוהב את עצמו. ויש אדם שאוהב את אשתו ואינו מחמת תאוות הגוף, רק מחמת שהיא כלי לקיים על ידה מצות הבורא יתברך שמו, כמו שאדם אוהב את שאר המצוות, וזה נקרא אוהב את אשתו. וזהו "ויאהבה יצחק"- שלא חשב כלל מחמת תאוות הגוף שלו, רק כדי לקיים מצות הבורא יתברך שמו". ומכאן ההבחנה הדקה בין זוגיות שעיקרה אהבת עצמו לזוגיות שעיקרה שותפות אמת בכדי להתקדם יחדיו ולהגשים את המטרה שלשמה נברא האדם. שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X