פרשת וָאֶתְחַנַּן

פרשת וָאֶתְחַנַּן

שלום. השבת נקרא את פרשת "ואתנחנן" ובה ענינים רבים עליהם חוזר משה רבנו, כשהפעם הוא מדבר לא לדור שעימו יצא ממצרים, ושחווה את קריעת ים סוף, מתן תורה, וכו'. אלא דור המדבר העומדים להכנס לארץ ישראל, וכפי שכל ספר דברים נקרא בכינויו "משנה תורה" על שם חזרת עיקרי הענינים לדור הנכנסים לארץ.

ובפרשתנו, חוזרת ונשנת פרשת עשרת הדברות, כפי שנאמרה במקורה בספר שמות, כמובן, עם שינויי לשון, שמשמעותם נדרשת בכל ענין מעשרת הדברות. והנה כבר למדנו בספר ויקרא, בפרשת "קדושים" שמעבר לציווי "כבד את אביך ואת אמך" הנאמר בעשרת הדברות, ישנו גם הציווי, הנאמר שם, "איש אימו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו" ומסמיכות הציוויים לומדים רבותינו, והובאו הדברים ברש"י במקום "סמך שבת למורא אב לומר שאע"פ שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך: חלל את השבת- אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצוות. אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו לבטל את דברי".

ובבואנו לפרשתנו, אנו מוצאים שוני לשוני בין מצות כיבוד הורים כפי שנאמרה בספר שמות, שם נאמר "כבד את אביך ואת אמך" וכאן מוסיף הכתוב ואומר "כבד את אביך ואת אימך כאשר ציוך ה' אלקיך". ואומר על כך הרב מברדיטשב על יסוד הנאמר בספר ויקרא בדבר חובת הציות להורים עד המקום שבו הם מבקשים את שמירת כבודם בביטול הציווי האלוקי- "וזהו שאמר "כבד את אביך ואת אמך" אך באופן "כאשר ציוך ה' אלקיך"- שלא יהיה נגד דברי תורה". שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X