פרשת וַיֵּרָא

פרשת וַיֵּרָא

שלום. השבת נקרא את פרשת "וירא" ובה המשך סיפור חייו ופעלו של אברהם אבינו, והפרשה מסתיימת בסיפור עקידת יצחק. פרשת העקידה היא מסמלי היהדות המפורסמים ופסוקיה נדרשים בהשלכות רבות לתורת הנפש והמידות.

אחת מן המדריגות המחוזרות עד ימינו היא העבודה מתוך שמחה, וכפי שמציינים רבותינו שחיים מתוך שמחה עבודה גדולה היא, וכפי שנאמר בספר תהילים: "עבדו את ה' בשמחה". וכולנו מחפשים להגיע לשמחה, וחיים מתוך שמחה הם תיקון גדול לנפש האדם.

רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, דורש מסיפור העקידה מסר מרתק בהשלכותיה של העבודה מתוך שמחה. בדרכו של אברהם לעקידת יצחק נאמר "ויקח אברהם את יצחק בנו ואת שני נעריו"… ודרש הבעש"ט שכשאדם לוקח עימו את יצחק, הנקרא כך מלשון "צחוק עשה לי אלקים"- המורה על חיי שמחה, הרי שזה משפיע גם על "שני נעריו"- על שנות נעוריו. תיקון גדול לפיספוסי שנות הילדות והנעורים היא, כשבחלוף השנים, משתדלים להתגבר על קשיי היום יום ולחיות חיי שמחה. שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X