פרשת וַיְחִי

פרשת וַיְחִי

שלום. השבת נקרא את פרשת "ויחי" ובה נחתום את ספר בראשית, במילים "חזק, חזק ונתחזק". חלק ניכר מהפרשה הוא קריאת יעקב לבניו "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים,הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם" כאשר יעקב פורט לכל שבט ושבט הגדרת תפקיד ומצב, חלקם של הביטויים או רצף ההתבטאות קשה להבנה כפשוטו, ורש"י, ומפרשי המקרא האחרים, אכן, מסבירים את ההתבטאות או בקשר לעתיד להיות עם כל שבט, בחזרתם לארץ ישראל ובהתבססותם בארץ, בימי יהושע ולאחריו. או בימי הגאולה שלעתיד לבא.
 
לנפתלי אומר יעקב "נפתלי איילה שלוחה הנתן אמרי שפר" ורש"י מחלק את הפסוק לשניים, חלקו הראשון מדבר על נחלת נפתלי כש"איילה שלוחה" היא כינוי לבקעת גינוסר, ו"הנותן אמרי שפר" מדבר על אירוע היסטורי בחיי שבט נפתלי, כאשר בחזרתם מהקרב וניצחון סיסרא שר צבא יבין מלך חצור, הם שרים את שירת דבורה וברק בן אבינועם, מצביא הניצחון, שמושבו בקדש נפתלי.
 
רבי לוי יצחק מברדיטשב קושר את שני חלקי הפסוק לאחד, ובהקדמת שתי עובדות, האחת שאמונה מכונה בכתובים בשם רגליים ואדם מאמין מוגדר כאדם מבוסס העומד על רגליו. העובדה השניה היא שאדם החזק באמונתו נוטה להיות אדם שמח המרבה לשיר. ועל יסוד זה מסביר הרב מברדיטשב שיעקב מגדיר את שבט נפתלי כשבט קל רגליים בהיבט של היותם אנשים בעלי אמונה חזקה ומבוססת, ומשום כך "הנותן אמרי שפר" – הם מרבים לשיר ולשמוח מכח ביטחונם ואמונתם. שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X