פרשת בְּשַׁלַּח

פרשת בְּשַׁלַּח

שלום. השבת נקרא את פרשת “בשלח” ובה תחילת מסעם של בני ישראל במדבר, קריעת ים סוף ושירת הים, דרישתם לאוכל ואספקה במסעם במדבר ונתינת “לחם מן השמים”- המן, שהיה מופיע, מידי בקר, במחנה ישראל, והיה מזונם העיקרי במשך כל מסעם במדבר, ואיתו- הלכות השבת הראשונות, כמו אי הופעתו ולקיטתו בשבת, ובמילא, הצורך להכין מזון לשבת, וללקט “לחם משנה” לשבת- הלכה שבגללה, עד היום, אנו מניחים על שולחן סעודת השבת שתי חלות, ועוד.

בסופה של הפרשה אנו קוראים על עמלק הבא להילחם עם ישראל ברפידים, וציווי ה’ לבחור אנשים שיצאו למלחמה בפיקודו של יהושע בן נון, ובעודם נלחמים את מלחמת ישראל הראשונה בתולדות קיומנו, מצווים משה אהרן וחור לעלות לראש הגבעה ולהעתיר בתפילה. “והיה כאשר ירים משה ידו- וגבר ישראל וכאשר יניח ידו- וגבר עמלק… ויהי ידיו אמונה עד בא השמש, ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב”.

הרבי הקודם, שביום ששי, י’ שבט, הוא יום הסתלקותו, עושה הבחנה בין שני גויים שהגיעו למחנה ישראל, טרם מתן תורה, עמלק שבא להילחם ויתרו שבא לשמוע, וששניהם, המורד והנלחם, והשומע והמקבל, מהווים הכנה למתן תורה בהר סיני. ובעניננו- עמלק מוגדר ע”י רבותינו כזה ש”יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו”- יש לו הכרה בקיומו של האלקים, אך הוא מסרב לקבלה, ומפגשו עם העם המייצג את האלוקות הוא למטרה אחת- מלחמה. ומכיוון ש”מלחמה לה’ בעמלק מדור דור”- המאפיין המרכזי של עמלק כיום (העם העמלקי עבר מן העולם לפני שנים רבות) הוא הקרירות והציניות בעבודת ה’. ממשיך הרבי מליובאויטש ואומר: “יכול מישהו לחשוב:מיהו התובע ומהו ההכרח שלימוד התורה יהיה מתוך התלהבות, די בכך שהוא מתמיד בתורה…?- ועל זה אומרים לו: קודם קבלת בתורה צריכים לשרש את עמלק- “תמחה את זכר עמלק” באופן שלא ישאר זכר ורושם לקרירות, ובזה תלוי אחר כך כל הקיום של לימוד התורה… ועי”ז ש”עמלים בתורה” ממשיכים “ונתתי גשמיכם בעיתם” וכל הברכות המנויות לאחרי זה, עד “ואולך אתכם קוממיות”. שבת שלום.

הודעה חשובה לקוראי הבלוג ותושבי כפר-יונה: בתאונת הדרכים הטרגית שהייתה הלילה בכניסה ליישוב “שבי שומרון” נספו לצערנו הרב בני משפחתה של רכזת התרבות התורנית בכפר-יונה, הגב’ שירלי ליפניק, שאך זה חזרה לעבודתה מחופשת לידה, והייתה בדרכה לביתה, עם בני משפחתה, לאחר ערב תורני מרשים במתנ”ס כפר יונה. נא לעורר רחמים ולהתפלל לרפואתם של שירלי בת עליזה, בעלה אוהד בן מלכה. והילדים רועי בן שירלי ואלקנה אשר בן שירלי.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X