פרשת בְּרֵאשִׁית

פרשת בְּרֵאשִׁית

שלום.

השבת נתחיל סבב חדש של קריאת התורה ונפתח בחומש "בראשית" ובפרשת בראשית ובמרכזה סיפור הבריאה. סיפור זה, כפי שהוא מופיע בכתובים ועליו נסמכים רבותינו בפירושיהם, מתנגש לכאורה עם תפיסת המדע המודרני, ועורר רבים לדבר על ה"סתירה" כביכול בין תורה למדע. במכתבים רבים השיב הרבי מליובאוויטש לפונים אליו בתשובות נחרצות וברורות המגלות שכל נסיון להצגת סתירה בטעות וחוסר הבנה יסודו.

בפרשתינו, פרק ב' פסוק ח', נאמר "ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם" ורש"י מסביר מדוע חוזרת בתורה על הנאמר קודם לכן וכותב "וללמד על העופות שנבראו מהרקק". אמירה זו נוגעת בשאלה ביולוגית הסטורית, האם בריאת היצורים היא אך ורק מרביה, או מה שמכונה "בריאה ספונטנית", כלומר האם יתכן שהיווצרות תנאים מסויימים בחומר יגרמו ליצירת חיים, ואין ספק שבהלכה ישנן התייחסויות לנבראים הנולדים מריקבון ורקק. לכאורה ברור לכל שהמדע המודרני סתר הנחה זו, וכיום, לכאורה אין ספק שבריאה היא אך ורק תוצאה של רביה.

הרבי מליובאויטש עונה לשואלו בעניין, כך "חקרתי את הנושא הזה מנקודת מבט מדעית כאשר הייתי בצרפת, ויצרתי היכרות עם ספרי המדע המהימנים ועם המחברים שעסקו בשאלה זאת. הדבר היחיד שיכולתי לברר מבחינה מדעית הוא שהמדע לא מכחיש אפשרות של הולדה ספונטנית, אלא רק מצהיר שעד עתה, התצפית רק הראתה שמקרים מסוימים שלגביהם האמינו בעבר שהם הולדה ספונטנית, בעצם לא היו ספונטניים… אני חוזר. חקרתי בקפדנות נושא זה בצרפת, שם התבצע רוב המחקר המדעי בתחום זה, ולא מצאתי שום מסקנה מדעית שצורות לא מפותחות מסויימות של חומר חי לא יכולות להתהוות מחומר לא חי. לאמתו של דבר ביולוגים מודרניים רבים מאמינים שיתכן… גם אם לא ניתן להוכיח את זה, תחת תנאים נשלטים באופן משביע רצון". ומסכם הרבי "המדע לא מתעסק עם אמיתות מוחלטות, ולכן הוא לעולם לא יכול לקרוא תיגר על האמת של התורה".

שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X