פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ

פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ

השבת נקרא את פרשת “בהעלותך” הפותחת במצוות הדלקת נרות המשכן והמקדש במנורת הזהב “בהעלותך את הנרות- אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות”. עבודת המשכן והמקדש בכלל, ובודאי כלי הקדש השונים, הינם אמצעים ויזואליים ומעשיים לצייר למול עינו של האדם את נפשו וגופו, וכיצד, הבריאה הנקראת “אדם” ראוי לה להתקשר לבוראה ולמלא תפקידה ותכליתה עלי אדמות. ולכן, כל ציוויי המשכן וכליו, נדרשים בספרי הדורות בהשלכות מעשיות לחיינו אנו, בוודאי כשהמדובר במנורה ובה שבעת הקנים, המייצגים שבעה סוגי התנהגות שונים של שבעה בני אדם, שככלות הכל, ועל אף השוני, עשויים מקשה אחת ומחוברים לקנה אחד, ודווקא באופן שכזה- “יאירו שבעת הנרות”.

השלכה מעשית מדיני הדלקת הנרות, למד הרבי מליובאוויטש משתי הלכות הקשורות להדלקה. הלכה אחת היא ש”הדלקה כשרה בזר”, כלומר, את המנורה יכול להדליק לאו דווקא כהן, אלא כל אחד מישראל, אך “הטבת הנרות”, כלומר עבודת הכנת הנרות צריכה להיעשות דווקא ע”י כהן. (במישור המעשי, צריך הכהן להכין את ההדלקה במנורה במתחם בית המקדש, הוא יכול להוציא את המנורה למקום בו עומד ישראל שידליק אותה, ואז מחזירה הכהן למקומה בבית המקדש).

ומכאן, שבהיות כולנו קשורים למנורה אחת, מן הראוי, ואף חובתו של כל אחד להשתדל ולקרב כל יהודי מבית ישראל לערכי היהדות השורשיים ששייכים לכולנו, ושיש לכולנו בעלות משותפת עליהם, אלא שלעיתים, בא יהודי ומתוך מגמה חיובית שתכליתה קירוב רעיו לערכי ישראל, הוא רואה צורך לשנותם ולעצבם במה שנראה לו כנכון ומסביר פנים לחבירו. הוא מאמין שעיצוב מחודש זה, יהיה ידידותי ומזמין יותר וכך יקל עליו להעביר את המסר לחבירו.
אלא שעל המסביר פנים לזכור שאמנם “הדלקה כשרה בזר”, וכל אחד יכול להדליק את נרות המנורה ולהביאם לחבירו, אך “הטבת הנרות” נעשית דווקא ע”י כהן, כלומר שעבודת הכנת החומר ועיצובו צריכה להעשות דווקא ע”י האדם שמוכשר לכך מלכתחילה, וכשהמדובר במנורה גשמית יעשה זאת הכהן, וכשהמדובר בלבת ערכי הקדש של מנורת הזהב היהודית, כדאי שיוודא עם רב האמון על ערכי היהדות שאכן הדרך בה הוא מנחיל את ערכיה לחבירו היא טובה וראויה, ושהוא אכן מדליק מנורה שנרותיה הוטבו ע”י כהני הדורות, ולא שח”ו, ושלא מתוך כוונת זדון, הוציא מתחת ידיו ערך חדש שאינו תואם או מתאים למנורת הזהב.

שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X