פָּרָשַׁת מְצֹרָע

פָּרָשַׁת מְצֹרָע

שלום, השבת נקרא את פרשת “מצורע”. אך יותר מכך יצויין שמה של השבת, זו השבת שלפני חג הפסח, בשמה שנקראת בו מזה דורות- “שבת הגדול”. וכמה סיבות לשם זה שדבק בשבת שלפני חג הפסח. שמות שנקשרו בה עפ”י אירועי והשתלשלות הדורות. רבותינו מציינים שהסיבה הראשונה נעוצה עוד בהיות ישראל במצרים. הם היו עדיין עבדים וממוקמים בשולי החברה המצרית, אך סדר מכות מצרים כבר נתן את אותותיו גם בין המצרים, שהרי התורה עצמה מספרת לנו שככל שהתקדם רצף המכות, גברו הקולות במצרים שקראו לפרעה לסור מעקשנותו ולשלח את ישראל. והנה, כשלקחו בני ישראל את הכבש ועשו את ההכנות לליל הסדר, שאלו אותם המצרים- ומה עכשיו?- ונענו, שבליל חג הפסח יעבור הקב”ה במצרים ויהרוג כל בכור, ובעקבות מכה זו- יצאו ישראל ממצרים. המדרש מספר שתשובתם זו של בני ישראל גררה התקוממות של בכורות מצרים נגד פרעה וישראל צפו בנס הגדול, איך שלמול עיניהם נלחמים המצרים והורגים זה בזה, נס זה, הוא הסיבה הראשונה לשמה של שבת זו, בה ארע הנס. לימים עמד הנביא מלאכי ואמר נבואה שאומצה כהפטרה ונקראת בשבת הגדול בבית הכנסת, בנבואה זו מבטיח הקב”ה ע”י הנביא “הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה’ הגדול והנורא” ומוסיף ואומר “והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם”. שבת שלום.

שתף את הפוסט

אודות הכותב

תגובות

תגובות סגורות.

Facebook

X